قالیشویی در اختیاریه

قالیشویی در اختیاریه

اِختیاریه نام منطقه ای قدیمی واقع درمنطقه ۱ و منطقه ۳ شهر تهران است که نام آن از صاحب اختیار، مالک سراسر منطقه در گذشت، برگرفته شده‌است. این محله در نزدیک سلطنت آباد (پاسداران) قرار دارد و دارای یک میدان اصلی با همین نام می‌باشد. این میدان از نظر طولی بین خیابان پاسداران( سلطنت آباد) […]